Arbeidsdeskundige

Wat kun je als arbeidsdeskundige met Workcity?

Misschien maakt een praktijkvoorbeeld dat wel het beste duidelijk!

Een medewerkster bij een bedrijf is langer dan twee jaar ziek. Het bedrijf krijgt een (forse) boete van de UWV.

Twee re-integratiebedrijven en twee Arbodiensten hebben in die twee jaar getracht de zieke medewerkster te herplaatsen. Intern en extern. Zonder succes. Ze werkte in een functie die door het bedrijf als “productiemedewerker” was bestempeld. Productiemedewerker is het uitgangspunt geweest voor herhaalde zoektochten naar passende alternatieven.

Verkeerd uitgangspunt.

Dit uitgangspunt bleek niet te kloppen. Beroepenkundig gezien ging het om een functie die vergeleken moest worden met een procesoperator. Bovendien bleek uit onderzoek naar de beroepsvaardigheden van de medewerkster, dat ze beschikte over sociale vaardigheden die niet in haar “oude” functie werden benut. Misschien wel de oorzaak waarom ze langdurig ziek was: onvoldoende aansluiting tussen functie-eisen en beroepsvaardigheden.

Resultaat.

Binnen vier weken na de beroepenkundige analyse werd een stageplaats geregeld bij een zorginstelling. Daar kreeg ze korte tijd later een vaste aanstelling!

Onze conclusie.

Dit was maar één voorbeeld waaruit wij de conclusie hebben getrokken, dat inzicht in beroepsvaardigheden enorm helpt bij het achterhalen van de reden van ziekteverzuim en de efficiënte en effectieve herplaatsing van zieke werknemers.

Dat is het terrein waarop Workcity u als arbeidsdeskundige ondersteunt!

Training.

Wil je meer weten van de methodiek functie-analyse die hieraan ten grondslag ligt? Meld je dan aan voor een training.

Photo by Unsplash