Over ons

Wat is WorkCity?

We leveren een breed pakket diensten afgestemd op elke doelgroep.

Vanuit de werkzoekende gezien:

Je kunt inzicht krijgen in je beroepsvaardigheden door een vragenlijst met 23 vragen in te vullen. Of door je beroep in te vullen. Deze beide ingangen kunnen we voor je met elkaar vergelijken en je daarmee attenderen op eventuele verschillen tussen de beroepseisen van je beroep en jouw beroepsvaardigheden. 

De uitkomst kun je gebruiken om inzicht te krijgen in actuele vacatures en je kansen op de arbeidsmarkt gezien vanuit je gekozen beroep.

 

Vanuit de werkgever gezien:

We leveren informatiepakketten waarmee je als werkgever snel en effectief:

  • voldoet aan alle eisen van de UWV inzake poortwachter
  • sollicitanten kunt screenen op hun beroepsvaardigheden in relatie tot de functie-eisen
  • op basis van verwantschappen tussen beroepen snel kandidaten vinden die nu in een ander beroep of in een andere branche werken
  • in ontslagzaken helder kunt beargumenteren en aangeven wat de herplaatsingskansen zijn van de vertrekkende werknemer

Wilt u meer informatie of een nadere toelichting: mail ons en we zullen zo spoedig mogelijk antwoorden.