Toets

Toets

Onder deskundigen verstaan we alle personen die professioneel actief zijn op het gebied van HRM, loopbaanbegeleiding, beroepskeuzeadvisering, schooldecanen, jobcoaches enz. Je krijgt allemaal te maken met activiteiten waarin als belangrijk onderdeel inzicht in beroepsvaardigheden noodzakelijk is om een optimaal traject arbeidstoeleiding te verzorgen. Met behulp van de database Workmatch, waarvan Workcity de unieke gebruiker is, kun je snel inzicht krijgen in de beroepsvaardigheden van een persoon en die ook weer snel koppelen naar functies die daar optimaal bij passen. We hebben voor de doelgroep professionals drie modules ontwikkeld met elk een specifieke, op de situatie en de vraag afgestemde inhoud. Deze modules leveren gestandaardiseerde rapportages op. Het is mogelijk eigen rapportages te maken waarin de informatie over beroepsvaardigheden, verwante functies en arbeidsmarktinformatie vanuit Workcity wordt toegevoegd (maatwerk, informeer naar de mogelijkheden). Bij elk van de modules staat vermeld wat de rapportage aan informatie teruggeeft.