fbpx

De bouw, zorg en ICT trekken de economie

De economische groei zal niet in alle sectoren merkbaar zijn. Naar verwachting zal de toegevoegde waarde van de bedrijvensector in 2020 groeien met 1,5%, tegen 1,9% dit jaar (figuur 1). Bouw, zorg, en informatie en communicatie (vooral telecom) zijn zowel dit jaar als volgend jaar koplopers. Voor de financiële dienstverlening en nijverheid (exclusief bouw) en energie wordt voor beide jaren een negatieve groei verwacht. Voor wat betreft de energie speelt de afbouw van de aardgaswinning daarbij een rol.

Ook de groei van het aantal banen in de bedrijvensector zal teruglopen, van 1,5% in 2019 naar 1% in 2020, oftewel een groei van 175.000 in 2019 naar een groei van 118.000 in 2020. Procentueel gezien zijn bouw, zorg en informatie en communicatie wederom koplopers; het aantal banen in de financiële dienstverlening en nijverheid (exclusief bouw) en energie neemt in beide jaren af. In de zorg zal het aantal banen in 2020 met niet minder dan 39.000 toenemen. Op de tweede plaats komt de handel, met een toename van het aantal banen van 15.000 in 2020. In de bouw en de specialistische zakelijke diensten neemt het aantal banen in 2020 ook flink toe: met ruim 10.000. Deze voorspelling veronderstelt natuurlijk dat de huidige knelpunten bij de personeelsvoorziening in deze sectoren worden opgelost. In de overige sectoren blijft het aantal banen in 2020 per saldo gelijk.