fbpx

Implementatie en uitvoering van de gewijzigde Arbowet door bedrijven

Panteia voerde samen met De Beleidsonderzoekers een kwalitatief onderzoek uit om dit in beeld te brengen. Het onderzoek bestond uit 29 casestudies op bedrijfsniveau, waarbij de werkgever, een vertegenwoordiger van de werknemers en de gecontracteerde arbodienstverlener zijn geïnterviewd. Het onderzoek geeft daarmee zicht op de verschillende manieren waarop bedrijven met de vernieuwingen in de Arbowet omgaan.

Met de gewijzigde Arbowet beoogt de wetgever de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en preventie nog meer centraal te stellen. De hoofdconclusie van ons onderzoek is dat de mate waarin bedrijven de wetswijzigingen implementeren sterk verschilt en het beoogde doel – meer preventie en betrokkenheid van werkgevers en werknemers – nog niet altijd behaald wordt. Een deel van de bedrijven kent de wetswijziging niet of geeft weinig prioriteit aan arbeid gerelateerde zorg, met als gevolg dat de verplichtingen niet worden geïmplementeerd. Een ander deel heeft naar aanleiding van wetswijziging het contract met de arbodienstverlener aangepast, maar werknemers daarbij niet betrokken en in de praktijk geen invulling geven aan de nieuwe elementen. Weer een ander deel van de bedrijven voldeed grotendeels al aan de verplichtingen. Werkgevers en werknemers in de bovengenoemde typen bedrijven hebben doorgaans de indruk dat de wetswijziging tot weinig veranderingen heeft geleid. Er zijn ook bedrijven die de nieuwe verplichtingen geheel of gedeeltelijk hebben ingevoerd en waar preventie en betrokkenheid van werkgever en werknemers zijn versterkt.

Translate »