fbpx

Cruciale beroepen en beroepsgroepen

Er wordt tijdens de corona (COVID-19) crisis veel gesproken over cruciale beroepsgroepen. Over welke beroepsgroepen hebben we het dan? En welke beroepen horen daarbij? Op de website rijksoverheid.nl wordt een opsomming gegeven:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Denk hierbij aan beroepen als verpleegkundige, psycholoog, arts.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer, zoals treinmachinisten.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. Denk aan vrachtwagenchauffeurs, kassamedewerkersvakkenvullersheftruckchauffeurs en agrarisch medewerker.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera. Denk bijvoorbeeld aan logistieke planners.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang. Denk aan pedagogisch medewerkers.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg, denk hierbij aan: ambulancechauffeur
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken. Denk hierbij aan: cipiers, medewerkers burgerzaken en sommige beleidsmedewerkers.

Translate »