fbpx

Inkomensondersteuning Zelfstandigen tijdens Coronacrisis

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandig ondernemers naar verwachting voor 31 maart 2020 in bedrijf

Vanaf komende week biedt het kabinet een aantal concrete ondersteunende noodmaatregelen voor zelfstandigen waarmee zij gedurende de coronacrisis een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen is gisteren bekend gemaakt.

Hoe zit de regeling in elkaar? De regeling lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) maar dan met soepelere voorwaarden en een versnelde procedure. Je kunt als zelfstandige beroep doen een tweetal voorzieningen: inkomensondersteuning een lening voor bedrijfskapitaal. De bedragen die voor de inkomensondersteuning worden gehanteerd zijn gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud, hieronder wordt verstaan kosten zoals boodschappen en huur. Voor het bedrijfskrediet is maximaal 10.157 euro beschikbaar.


Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal 3 maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto voor gehuwden en 1.050 euro netto voor alleenstaanden. Het betreft een gift. Het bedrag is geen lening en hoeft niet te worden terugbetaald.

Degenen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.


Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

bron: Divosa

Translate »