fbpx
station

Anders zoeken loont!

Uit de datatrends uitgevoerd door Indeed over de eerste maand van het derde kwartaal blijkt dat het aantal vacatures, als gevolg van de corona-maatregelen, nog steeds ligt onder de vacaturetrend van vorig jaar (29% lager). Toch is er sprake van een licht herstel, omdat de voorgaande maanden de trend op -35% en -38% lag.

Opvallend daarbij is, dat het aantal nieuwe vacatures zelfs 7% boven de trend van vorig jaar ligt, terwijl normaal het aantal vacatures in de zomerperiode iets afneemt. De daling van het aantal vacatures t.o.v. de periode vóór het begin van de corona maatregelen is het laagst in de sectoren Bouw, Verpleegkunde, Civiele techniek en Installatietechniek.

De grootste daling vond plaats in de sectoren Beveiliging, Detailhandel, Schoonmaak, Horeca en Hospitality & Toerisme. Maar ook hier is er momenteel sprake van een relatief stevige inhaalslag. 

Uit het onderzoek bleek verder dat er ook nog steeds moeilijk vervulbare vacatures zijn, zoals filiaalleider, BI consultant, SAP consultant, medewerker vulploeg, software consultant, leidinggevend monteur, vulploegleider, servicetechnici, manager accountancy en monteur werktuigbouw.

Alternatieven zoeken met WorkMatch

WorkMatch is ontwikkeld als match systeem voor het vinden van de alternatieve kandidaat met de juiste skills. En voor de kandidaat voor het vinden van de alternatieve vacatures.

Volgens Indeed hoort de functie filiaalleider tot de groep moeilijk vervulbare vacatures.

Wij adviseren dan eens te kijken naar kandidaten die vergelijkbare skills bezitten en dus overeenkomen met de verlangde vaardigheden voor de vacante functie. Uit een eerste check blijkt dat bijvoorbeeld de beroepsvaardigheden van een cargadoor en een demand analyst voor respectievelijk 82% en 84% overeenkomen met de vaardigheden behorende bij de functie van filiaalmanager.

WorkMatch biedt de mogelijkheid te ‘vissen in de vijver van alternatieve kandidaten’? WorkMatch toont een overzicht van 24.000 beroepen. En toont de verwantschappen met kandidaten uit andere beroepsgroepen. Wellicht is de vacature toch gemakkelijker in te vullen dan van te voren gedacht.

WorkMatch, de vijver met alternatieve mogelijkheden voor moeilijk vervulbare vacatures.

Interesse? Ga naar app.workcity.nl of bel ons voor een selectie van alternatieve kanjers.

Bron: Indeed, WorkCity

Translate »