fbpx

Moeilijk vervulbare vacatures 2021 prominent in UWV werkgeversonderzoek

UWV heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen en verwachtingen van werkgevers. Welke vacatures hebben zij en welke problemen ondervinden zij bij de invulling van die vacatures?

focused ethnic male boss interviewing applicant in office
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Daarbij zijn ook de verwachtingen gepeild voor 2021. Dit enquêteonderzoek* is uitgevoerd onder bijna 2.800 bedrijfsvestigingen. De uitkomsten zijn samengevat door Jena de Wit, arbeidsmarktadviseur van UWV.

Waarom en hoe?
“Wij voeren al geruime tijd onderzoek uit onder werkgevers, waarbij wij hen onder andere vragen stellen over wervingsmethoden, moeilijk vervulbare vacatures en toekomstverwachtingen over de werving van personeel. Hiervoor werken wij samen met onderzoeksbureau DESAN,” vertelt Jena de Wit. “Voor deze meting hebben wij, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als gevolg van corona, ook een paar open vragen gesteld aan de werkgevers. Hiermee konden wij voorbeelden van specifieke functies waarvoor werkgevers tekorten of juist overschotten verwachten het komende jaar achterhalen.

Omdat het open vragen zijn, gaat het puur om een indicatie, ofwel voorbeelden van veel genoemde beroepen. Voor een overzicht van de kansrijke en minder kansrijke beroepen op dit moment verwijzen wij dan ook naar onze publicaties hierover. Toch komen de resultaten in grote lijnen wel overeen met de lijst van Kansrijke beroepen die UWV in december 2020 publiceerde.”

Trend
Gemiddeld is een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk te vervullen. Dit aandeel is vergelijkbaar met een eerdere meting van UWV in 2017.

Ontwikkeling-aandeel-moeilijk-vervulbare-vacatures-2017-2020-bron-UWV

Aantal moeilijk vervulbare vacatures bij meeste bedrijven gelijk gebleven
Vóór de coronacrisis, begin maart 2020, had bijna 20% van de werkgevers één of meer moeilijk vervulbare vacatures openstaan. Daarvan gaf 25% in het najaar van 2020 aan dat dit aantal is afgenomen door de coronacrisis. Bij 11% van de bedrijven was het aantal moeilijk vervulbare vacatures juist toegenomen sinds de coronacrisis. Bij de meerderheid was het aantal gelijk gebleven.

33% van de sinds corona ontstane vacatures moeilijk vervulbaar
Als oorzaak van het moeilijk kunnen vervullen van vacatures, noemen bedrijven vooral het ontbreken van sollicitanten. Ook het ontbreken van de benodigde vakkennis en de benodigde werkervaring onder sollicitanten werden vaak genoemd als oorzaak.

Oorzaken-moeilijk-vervulbare-vacatures-bron-UWV-april-2021


Openbaar bestuur en gezondheidszorg met moeilijk vervulbare vacatures
Sinds de start van de coronacrisis ontstonden er bij 12% van de bedrijven vacatures die moeilijk vervulbaar waren. Vooral in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg zijn er veel vestigingen waar moeilijk vervulbare vacatures zijn ontstaan.

Relatief veel moeilijk vervulbare vacatures in bouw, industrie en ict
In de bouwnijverheid, industrie en ict is bij meer dan de helft van de bedrijven waar nieuwe vacatures zijn ontstaan, sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Dit is hoog in vergelijking met andere sectoren.

Moeilijk-vervulbare-vacatures-sinds-de-coronacrisis-verdeling-over-beroepsgroepen-bron-UWV-april-2021

Welke beroepen werden concreet genoemd door werkgevers? Daarbij ging het volgens bedrijven onder andere om technische en productieberoepen zoals cnc-verspaners, werkvoorbereiders en storingsmonteurs. Daarnaast noemde 16% van de bedrijven commerciële beroepen als moeilijk vervulbaar, denk bijvoorbeeld aan sales managers, verkopers en inkopers. Werkgevers die dienstverlenende beroepen als moeilijk vervulbaar hebben opgegeven (het ging om 15% van de bedrijven) noemen als concrete beroepen onder meer (industrieel) schoonmakers en glazenwassers.

Bron: FlexNieuws

Translate »