fbpx
Werken in de horeca

Kiezen voor de juiste switch!

WorkMatch biedt de mogelijkheid om snel verwante beroepen in beeld te brengen door gebruik te maken van een FML indicatie. Hoe werkt dat in de praktijk!

Gebruik van de FML-check!

WorkMatch toont in een oogwenk een uitgebreid overzicht van verwante beroepen en brengt ze voor de gebruiker in beeld te door gebruik te maken van de FML check. Wat is het resultaat als je de FML check gebruikt? In eerste instantie krijg je een overzicht van 30 functiesoorten waarin je verwante functies kunt vinden. Met per functiesoort 5 voorbeelden van verwante functies.

Binnen dit overzicht kun je op basis van de FML een selectie maken van functies die passen bij de beperkingen die in de FML zijn genoemd.

Waarom tonen we eerst een volledig overzicht van verwante functies?

We weten dankzij 40 jaar praktijkervaring dat de mate waarin een beperking als beperking wordt ervaren kan verschillen. Immers, wanneer de functiesoort en functie een klant erg aanspreekt kan hij/zij soms meer dan verwacht. Bovendien kan een wijziging in het takenpakket van een functie een cruciale rol spelen om toch te bereiken dat er een optimale match tussen vraag en aanbod wordt gerealiseerd.

Slim gebruik van een snelle FML-check? 

De snelle FML-check gaat uit van het “oude” beroep zonder na te gaan of de betrokkene optimaal zijn vakvaardigheden in dat beroep heeft benut. Het kan zijn dat bepaalde vaardigheden zijn onderbenut of juist een overbelasting zijn geweest.

Door de FML te combineren met een test op vakvaardigheden wordt een ander en vaak beter resultaat bereikt dan door het gebruik van de FML-check alleen.

Dankzij WorkMatch worden beide mogelijkheden getoond. Gaat het je om een bevredigend rapport te genereren voor b.v. de UWV: een FML-test voldoet prima. Gaat het om ook de klant een extra resultaat te bieden met passende vacatures erbij: overweeg dan om de beroepsvaardigheden van jouw client in beeld te brengen! Kies voor de juiste switch!

Translate »