FAQ

WorkMatch voor Professionals (6)

WorkMatch voor de Re-integratie consulent

Een re-integratieconsulent begeleidt mensen die door een beperking, ziekte of handicap moeilijk passend werk vinden. Het doel hiervan is re-integratie in het arbeidsproces dan wel een andere vorm van participatie. Een re-integratieconsulent stelt hiertoe samen met de cliënt een plan op wat stap voor stap moet leiden tot het vinden van werk, passend bij de kennis, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt.

Kerntaken samengevat: terug naar arbeidsproces of participatie en een plan van aanpak maken, passend bij o.a. de beroepsvaardigheden van de cliënt.

WorkMatch brengt de beroepsvaardigheden van een cliënt in beeld. En met de beroepsvaardigheden ook de functies die je daarmee kunt uitoefenen. Vaak zijn dat er heel veel (enkele duizenden!), maar we hebben ze gerubriceerd. Om samen met de cliënt nog nauwkeuriger een selectie te kunnen maken.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

1.0 Werk-Fit trajecten

Toepassing Workmatch voor mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest.

Situatie en toepassing:

1.1) Als er sprake is van relevante werkervaring gebruik je de APK-check. 

1.2) In het geval van het ontbreken van relevante werkervaring gebruik je de Beroepsvaardigheden check.

Het verschil: de APK-check laat ook een vergelijking zien met de beroepsvaardigheden die in een vorige functie van toepassing waren. De beroepsvaardighedencheck doet dat niet. Beide testen geven inzicht in de beroepsvaardigheden van een persoon en de beroepen waarin die beroepsvaardigheden optimaal kunnen worden ingezet.

Toepassing: deze selectie is de basis voor het plan van aanpak. Voor ook het professionele advies aan de cliënt: wat wel en wat niet. En waarom niet. 

Zo breng je als professional kennis in waarmee je de cliënt optimaal ondersteunt. Cliënten kunnen wensen hebben die gebaseerd zijn op “via via”-informatie (kom bij ons werken, leuk bedrijf). Als een cliënt zelf een idee heeft waarvan je als professional denkt dat het niet passend is, dan biedt Workmatch de juiste informatie om aan te geven waarom de gedachte van de cliënt niet de beste oplossing is.

2.0 2e spoor traject

Toepassing van WorkMatch voor functies vinden buiten de eigen organisatie:

Uw cliënt is langdurig ziek en kan hierdoor zijn of haar functie niet meer uitoefenen. Binnen de organisatie van uw opdrachtgever is geen alternatief beschikbaar. Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft uw opdrachtgever gevraagd te zoeken naar een passende functie buiten uw organisatie: 2e spoor re-integratie.

Situatie en toepassing:

2.1) Cliënt kan verder op basis van zijn oude beroepsvaardigheden en heeft verder geen beperkingen (Outplacement)

Gebruik de FML-check om snel inzicht te krijgen welke beroepen en functiesoorten op de arbeidsmarkt aansluiten bij de beroepsvaardigheden van je cliënt.

2.2) Cliënt kan verder op basis van zijn oude beroepsvaardigheden maar heeft ook lichamelijk of psychische beperkingen

Je bent als coach er van overtuigd dat de cliënt al zijn beroepsvaardigheden heeft toegepast in zijn “oude” functie. Gebruik dan de FML-check en filter (op basis van de door b.v. een bedrijfsarts aangegeven beperkingen) alle functies weg die niet geschikt zijn in relatie tot de aangegeven beperkingen. 

2.3) Cliënt kan verder op basis van aangepaste beroepsvaardigheden en heeft geen lichamelijk of psychische beperkingen. (Outplacement+)

Vermoed je dat de cliënt over andere beroepsvaardigheden beschikt dan strikt werden gebruikt in de “oude” functie en de cliënt wil die graag gebruiken in een nieuwe functie, gebruik dan de APK-check (of een van de VMBO-checks, afhankelijk van het opleidingsniveau (*)).Vermoed je dat de cliënt over andere beroepsvaardigheden beschikt dan strikt werden gebruikt in de “oude” functie en de cliënt wil die graag gebruiken in een nieuwe functie, gebruik dan de APK-check (of een van de VMBO-checks, afhankelijk van het opleidingsniveau (*)).

2.4) Cliënt kan verder op basis van aangepaste beroepsvaardigheden maar heeft ook lichamelijk of psychische beperkingen.

Vermoed je dat de cliënt over andere beroepsvaardigheden beschikt dan strikt werden gebruikt in de “oude” functie en de cliënt wil die graag gebruiken in een nieuwe functie, gebruik dan de APK-check (of een van de VMBO-checks, afhankelijk van het opleidingsniveau (*)). Gebruik het filter om binnen het eerste overzicht van passende functies alle functies weg te filteren die waarschijnlijk niet kunnen worden beoefend met de gegeven lichamelijke of psychische beperkingen.

Met de ondersteuning van WorkMatch heb je een extra instrument om te adviseren!

(*) Opleidingsniveau: op basis van werkervaring kan dit hoger zijn dan strikt op basis van een eerder behaald diploma. Gebruik het hoogste niveau.

Opmerking:

Soms staan in de uitkomst van een check veel beroepsnamen die een cliënt niet kent of die niet interessant worden gevonden. 

Alle voorbeelden staan gegroepeerd naar functiesoorten. In vrijwel alle gevallen staan daar functiesoorten bij die een cliënt wel interessant lijken. Focus dan op 1 of 2 functiesoorten en gebruik één van de beroepen die bij die functiesoort worden genoemd als nieuwe ingang voor een FML-check. Deze “nieuwe” ingang in de beroepenwereld biedt een extra mogelijkheid om meer beroepen in beeld te krijgen die passen bij het interesseveld van de cliënt.

3.0 Vrijwilligers vacatures

Toepassing WorkMatch voor mensen die kunnen re-integreren via vrijwilligers werk.

Situatie en toepassing:

3.1) WorkMatch wordt ook probaat ingezet om de beroepsvaardigheden van werkzoekenden op peil te houden of verder te ontwikkelen door gebruik te maken van vrijwilligersvacatures.

Hoe WorkMatch hierbij toe te passen: Als een cliënt een check heeft uitgevoerd heb je in een spindiagram een beeld van de beroepsvaardigheden van de cliënt. Voer vervolgens de beroepsnaam van een vrijwilligersvacature (waarvan je vermoed dat daarmee passende werkervaring kan worden opgedaan) als referentiefunctie in bij een FML check. Vergelijk het spindiagram uit deze check met die uit de eerdere check. Als niet alle beroepsvaardigheden overeenkomen: check welke wel en ga na of binnen de context van de vrijwilligersvacature deeltaken kunnen worden beoefend die aansluiten bij de beroepsvaardigheden.

Als HR-professional krijg je o.a. te maken met werving en selectie, interne doorstroming (promotie, demotie), spontane sollicitaties, ontslag, ziekteverzuim, mogelijk ook functioneringsgesprekken, loopbaanontwikkeling, talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

Zomaar enkele facetten waarbij je Workmatch kunt gebruiken. Zicht op vereiste en aangeboden beroepsvaardigheden. Welke kandidaat past het best? 

Enkele toepassingen uitgelicht:

1) Functiebeschrijving 

Stel een pakkende advertentie op voor een vacature. Gebruik daarin ook de belangrijkste eisen qua beroepsvaardigheden. Zodat je voornamelijk sollicitanten krijgt die op dat punt geschikt zijn. Scheelt veel tijd!!

Toepassing WorkMatch: gebruik de FML check en voer de naam van de vacante functie in. Kijk in het spindiagram in het rapport dat wordt gegenereerd wat de belangrijkste beroepseisen zijn. Selecteer er maximaal drie. Gebruik als basis voor de vacature tekst de taakomschrijvingen waarbij die drie vaardigheden zijn vereist.

2) Werving & Selectie

Maak een snelle en zorgvuldige selectie uit kandidaten die zich hebben gemeld voor een vacature. Selecteer eerst op overeenkomst qua beroepseisen en beroepsvaardigheden.

Toepassing WorkMatch: gebruik de FML check. Voer de naam van de vacature in. Je krijgt een rapport met daarin maximaal 150 namen van verwante functies. Staat de beroepservaring van een sollicitant er niet bij, dan is dat waarschijnlijk geen geschikte kandidaat voor de functie.

3) Open sollicitaties

Maak een snelle en zorgvuldige selectie uit spontane sollicitaties. Voorkom dat je de kandidaat mist die juist goed had kunnen gebruiken.

Toepassing WorkMatch gebruik de FML check. Voer de naam van de vacature in. Je krijgt een rapport met daarin maximaal 150 namen van verwante functies. Staat de beroepservaring van een sollicitant er niet bij, dan is dat waarschijnlijk geen geschikte kandidaat voor de functie.

4) Preventief ziekteverzuim voorkomen

Voorkom ziekteverzuim omdat medewerkers, b.v. omdat ze ouder worden, sommige beroepsvaardigheden niet meer op een bepaald niveau kunnen uitoefenen. Vindt alternatieven binnen of buiten je bedrijf voordat er echt sprake is van uitval!

Toepassing WorkMatch: voer jaarlijks een APK-check uit. In het spindiagram van de rapportage kun je zien of er (te) grote verschillen bestaan tussen vereiste en beroepsvaardigheden en de vaardigheden van de medewerker.

5) Loonsancties voorkomen!

Voorkom een loonsanctie van UWV omdat ziekteverzuimbegeleiding (in de ogen van UWV) niet goed is verlopen. Met kennis van en gebruik van de mogelijkheden van Workmatch gaat dat je niet overkomen!

Toepassing WorkMatch: gebruik de Loopbaan APK. Voer de functienaam in van de persoon die is uitgevallen en voer de test uit (dit kan de uitgevallen persoon zelfstandig uitvoeren of samen met de leidinggevende of HR manager). Check in het spindiagram in het rapport op welke punten er een (te groot) verschil is tussen de beroepsvaardigheden (van de medewerker) en de beroepseisen (behorende bij de functie). En verkrijg zo ook alvast een ruim overzicht van passende alternatieven, voor het geval dat ….  Gebruik voor functies waarvoor een lager opleidingsniveau dan een MBO-diploma is vereist een van de VMBO testen.

6) Krijg je te maken met moeilijk vervulbare vacatures?

Met WorkMatch krijg je snel in beeld waar je kunt zoeken om kandidaten te vinden die minimaal over beroepsvaardigheden beschikken die nodig zijn om de vacante functie in te vullen!

Toepassing WorkMatch: maak met behulp van de FML check snel een overzicht van functies die verwant zijn aan de openstaande vacature. Check op sites waar sollicitanten staan geregistreerd of daar personen tussen zitten die werkervaring hebben in een verwante functie. Overigens, mocht je dat willen: WorkCity heeft gekwalificeerde kennis op HR-gebied in huis en kan dit werk voor jou verrichten. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Training in gebruik WorkMatch:

Zeker voor de HR-professional adviseren we een eendaagse basistraining. Deze kennis helpt je om de uitkomsten van de rapportages beter te kunnen interpreteren en beter toe te passen in je praktijk.

Mocht je te maken krijgen met het moeten opstellen van functiebeschrijvingen binnen een bedrijf, dat heb je met de kennis uit de training een goede basis om daar vorm aan te geven. Op een wijze waarmee je de functies in jouw bedrijf optimaal kunt vergelijken met alle functies in andere bedrijven en bedrijfssectoren!

Voor een Loopbaancoach is talentontwikkeling van een cliënt een belangrijk item. 

Daarbij gebruiken Loopbaancoaches allerlei methodes  en testen om de interesses, de talenten, de motivatie, maar ook passende beroepen in beeld te brengen.

Onderdeel van talentontwikkeling is het optimaal kunnen benutten van de beroepsvaardigheden van de client. En daarmee ook het duiden van passende beroepen. Of, als je al werkervaring hebt, bij het uitstippelen van je carrière pad.

Workmatch geeft je als Loopbaancoach snel inzicht in de talenten van een cliënt qua beroepsvaardigheden. En alle functies waarin je die vaardigheden optimaal kunt toepassen. 

Omdat we de beroepsvaardigheden en de beroepseisen op een uniforme manier in beeld brengen.

Ongeacht het opleidingsniveau van een cliënt. 

Vanuit de praktijk van Loopbaancoaches weten we dat dit een uitstekende basis is om een ontwikkelingsplan op te baseren. Of te adviseren over een passende studierichting. 

Hoe? We geven twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Studie advies.

Gebruik de beroepsvaardigheden test om een groot scala aan functies en functiesoorten in kaart te brengen die aansluiten bij te beroepsvaardigheden van de cliënt. Gebruik die informatie om de cliënt te adviseren over studierichtingen (meestal zijn er diverse opties).

Voorbeeld 2: Carrière pad.

Gebruik de APK-check en krijg inzicht, door middel van een spingrafiek, in de overeenkomsten en verschillen tussen de beroepsvaardigheden van de cliënt en de beroepseisen van de huidige functie. Je krijgt eveneens een overzicht van een groot aantal functiesoorten en functies die aansluiten bij de beroepsvaardigheden van de cliënt.

Wil je voor een specifieke functie uit de lijst checken op welke punten (vaardigheden) die functie beter aansluit, en een goede stap in de carrière is, gebruik dan de FML-check.

In alle gevallen krijg je ook informatie over hoe de beroepsvaardigheden van de cliënt zich verhouden tot de gemiddelde waarden op zijn/haar beroepsniveau.

Dat geeft snel inzicht over in hoeverre het verstandig is een carrièreswitch te maken naar een hoger beroepsniveau dan wel op hetzelfde beroepsniveau een beroep te vinden waarin de beroepsvaardigheden (of specifiek bepaalde beroeps-vaardigheden) optimaal worden benut.

Let wel: we hebben hier twee testmogelijkheden genoemd. Specifiek voor mensen met een meer praktisch opleidingsniveau hebben we drie aparte, snelle testen beschikbaar. Maar de werking is hetzelfde als hierboven beschreven.

Voor meer WorkMatch toepassingsalternatieven kijk ook bij de uitgebreide toelichting onder de re-integratie professional.

Je hebt als Loopbaancoach met Workmatch een extra, snel toepasbaar,  instrument om adviezen goed te onderbouwen.

Workmatch laat mogelijkheden zien die vaak heel verrassend zijn. Waar je niet direct aan had gedacht. En snel zicht op mogelijkheden werkt positiever dan urenlang puzzelen om mogelijkheden te ontdekken!

Gebruik van Workmatch door arbeidsdeskundigen.

Arbeidsdeskundigen kunnen op diverse momenten en vanuit verschillende hoedanigheden effectief gebruik maken van WorkMatch.

Een paar voorbeelden:

 • Bij de begeleiding van ziekteverzuim: al in een zeer vroeg stadium kun je met Workmatch vaststellen of het verzuim (mede?) gerelateerd is aan een verschil tussen beroepsvaardigheden en beroepseisen. En daar vervolgens een plan van aanpak op baseren.

Gebruik in dit geval de APK check (*) om eventuele te grote verschillen tussen de gevraagde beroepseisen en de beroepsvaardigheden van de cliënt in kaart te brengen. Het resultaat van de test geeft, indien nodig, ook alvast inzicht in de mogelijke alternatieven voor het geval de cliënt niet (meer) geschikt is om de oude functie naar behoren in te vullen. 

 • Bij het vinden van passende functies wanneer iemand is uitgevallen vanwege b.v. een fysiek probleem. Met de APK check (*) breng je snel verwante functies in beeld waarin de cliënt geen hinder ondervindt van een fysiek probleem. Je haalt ook beroepsvaardigheden boven tafel die in de “oude” functie niet werden benut. Je biedt op basis van deze informatie meer perspectieven aan.

De gebruikte items qua fysieke eisen en arbeidsomstandigheden zijn vergelijkbaar met het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Verschil: via WorkMatch krijg je meer functiemogelijkheden in beeld dan vanuit het CBBS.

 • Als je te maken krijgt met herplaatsing en het vaststellen van loonwaarde. Je gebruikt WorkMatch (of de achterliggende kennis nadat je de eendaagse basistraining hebt gevolgd) om in de eerste plaats er voor te zorgen dat de kandidaat in een functie wordt herplaatst die optimaal past bij zijn/haar beroepsvaardigheden. Niet alleen om zo het maximale rendement te bereiken in financiële zin. Vooral om te bewerkstelligen dat de cliënt zijn talenten optimaal kan inzetten. Je kunt hiervoor de FML check uitstekend gebruiken.
 • Als je te maken krijgt met het beoordelen van re-integratie trajecten (toetsing door UWV bijvoorbeeld). Je kunt via de FML check snel beoordelen of alle mogelijkheden voor een effectieve herplaatsing zijn benut.
 • Als je te maken krijgt met een loonsanctie. Je kunt met de FML check als basis bijvoorbeeld in kaart brengen of het salaris in de nieuwe functie in verhouding staat tot het salaris in de oude functie zich op een passend niveau bevindt. En daarmee een eventueel goed onderbouwd bezwaar maken tegen de loonsanctie.

(*) Waar de APK check is genoemd: voor functies waarvoor een opleidingsniveau lager dan MBO is vereist gebruik je de test VMBO, VMBO met >5 jaar werkervaring of de test voor werkenden zonder afgeronde opleiding.

Voor ondersteuning inzake de toepassingen onder 4) en 5) genoemd: neem contact ons op.

Zoals je ziet is Workmatch echt een gemeen(schappelijk) instrument voor de arbeidsdeskundige!

Je kunt vragen of de cliënt zelf een dashboard account aanmaakt door middel van het gebruik van zijn eigen e-mailadres en zijn eigen wachtwoord. De consulent stuurt een vouchercode naar de cliënt. Deze maakt een keuze uit een van de beroepsvaardigheden checks en vult een van de vragenlijsten in, verstuurd de antwoorden en creëert, met behulp van de aangeboden voucher code, zelf het rapport. Dit rapport kun je ook (in Pdf) downloaden. Het rapport (Pdf-document) stuurt de cliënt via de e-mail weer terug naar de consulent. In dit geval blijft de dashboard omgeving gesloten voor de consulent.

Je kunt als consulent ook zelf een dashboard account aanmaken voor de cliënt. Dus met een apart hiervoor bedoeld e-mailadres en wachtwoord. Deze inloggegevens stuur je door naar de cliënt. Deze logt in en maakt een keuze uit een van de beroepsvaardigheidschecks en vult een van de vragenlijsten in en verstuurd de antwoorden zodat er een rapport wordt klaargezet. De cliënt meldt aan de consulent dat het rapport klaar staat en de consulent vult de voucher code in en het rapport wordt dan getoond in het dashboard. In dit geval kunnen beide personen (cliënt en consulent)  in het dashboard kijken. Voor deze optie zou je dan even een apart e-mail adres moeten aanmaken of een ongebruikt e-mail adres hiervoor kunnen inzetten.

Het resultaat “nul verwante functies” komt eigenlijk alleen voor wanneer bepaalde filters zijn toegepast.

De combinatie van filters die je hebt aangevinkt kom je dan in de praktijk niet tegen.

De oplossing is dan: “spelen” met de filters om het beste resultaat te vinden. 

Met “spelen” bedoelen we: zet een filter terug op “neutraal”, klik op de button “opslaan” en kijk of er resultaat wordt weergegeven. Lukt het met de eerste aanpassing niet, probeer een andere, enz.

WorkMatch Beroepsvaardigheden (5)

Met de FML check zoek je naar verwante functies voor iemand die de huidige functie niet meer kan uitoefenen. Bijvoorbeeld als gevolg van een beperking. Binnen de verwante functies kun je alle functies selecteren waarin waarschijnlijk geen hinder wordt ondervonden van de beperking.

Voordeel van deze check: geeft sneller resultaat dan de twee hieronder genoemde checks.

Nadeel van deze check: houdt geen rekening met beroepsvaardigheden van een kandidaten die in de “oude” functie niet of onvoldoende werden benut.

Met de APK check vergelijk je de huidige beroepsvaardigheden van een kandidaat met de vereiste beroepsvaardigheden van de huidige functie. Tevens wordt een uitgebreid overzicht van verwante functies getoond. Dit geeft inzicht in de promotie (of ook demotie) mogelijkheden van de kandidaat. Deze check is vooral geschikt voor mensen met minimaal kennis en inzicht op MBO-niveau.

De Beroepsvaardigheden check geeft inzicht in functies die passen bij de beroepsvaardigheden van de kandidaat. In dat opzicht is deze check vergelijkbaar met de APK check. Het verschil is dat er geen huidige functie moet worden ingevoerd. Deze check is geschikt voor kandidaten die nog geen (relevante) werkervaring hebben. Ook deze check is vooral geschikt voor mensen met minimaal kennis en inzicht op MBO-niveau.

De checks Geen afgeronde opleidingVMBO-niveau en VMBO-niveau met 5 jaar ervaring zijn checks die (en dat is uniek!) uitermate geschikt zijn om voor kandidaten met kennis en inzicht onder MBO-niveau te zoeken naar passende functies.

In elke test worden per beroepsvaardigheid enkele vragen gesteld. Kijk welke situatie het best bij jou past en vink dat antwoord aan.

Wat als je twijfelt?

Dan is het volgende van belang:

 1. Als een beroepsvaardigheid goed bij je past maar je hebt er geen behoefte aan om die kwaliteit in een betaalde baan te kunnen toepassen: vink “0”aan. Voorbeeld: je bent best technisch deskundig maar je zoekt geen technische baan. Je bent best kunstzinnig aangelegd maar doet dat liever privé.
 2. Als je twijfelt tussen b.v. het aanvinken van antwoord “1” of antwoord “2”, vink dan de “1”aan. In de database wordt automatisch gezocht naar functies waarin de betreffende beroepsvaardigheid met “0”, “1” of “2” staat vermeld. De computer zoekt niet alleen op de precieze waarde die je aan vinkt, maar betrekt ook de “aanpalende” waarden daarbij.

Uitleg van het resultaat.

Spindiagram.

Het rapport genereert allereerst een spindiagram met drie elementen:

 1. Jouw relatieve beroepsvaardigheden op basis van hoe je de vragenlijst hebt ingevuld;
 2. De relatieve beroepsvaardigheden van je huidige functie (m.u.v. de beroepsvaardigheden test);
 3. De relatieve beroepsvaardigheden van alle beroepen op hetzelfde beroepsniveau als je huidige functie.

Toelichting:

Onder “relatieve waarde” verstaan we het belang, je zou ook het niveau kunnen zeggen, van een bepaalde beroepsvaardigheid afgewogen t.o.v. het belang van dezelfde beroepsvaardigheid in alle andere functies op de arbeidsmarkt; het gaat dus niet om absolute waarden.

De uitleg van en toelichting op de gehanteerde begrippen staan in elk rapport vermeld.

Uitgebreid overzicht functienamen en functiesoorten.

Vervolgens staat in het rapport een overzicht van (maximaal) 30 functiesoorten waarin functies zijn te vinden die aansluiten bij jouw beroepsvaardigheden. Per functiesoort hebben we als voorbeeld (maximaal) 5 functies vermeld.

Een aantal van die functies hebben we nader uitgewerkt in een spindiagram op dezelfde manier zoals hiervoor genoemd.

Je krijgt dus maximaal 150 suggesties van functies die aansluiten bij je beroepsvaardigheden. Functies die je zou kunnen uitoefenen. Vaak staan daar functies bij waar je geen belangstelling voor hebt. Dat kan natuurlijk. Maar er staan vooral veel mogelijkheden bij waar niet aan is gedacht. En daar gaat het om.

Soms krijg je minder dan 150 suggesties. Maar dat is een uitzondering.

Filteren op lichamelijke eisen en/of arbeidsomstandigheden.

Aan het rapport is in de online versie de (unieke)  mogelijkheid toegevoegd om de resultaten te “filteren”. Je wilt b.v. alleen die functies weten waarbij je afwisselend kunt zitten, lopen en/of staan. Of die zowel binnen als buiten worden uitgeoefend. Gebruik je dit filter, dan krijg je een nieuw overzicht (weer maximaal 150 functienamen). 

Je kunt filteren op lichamelijke beperkingen en arbeidsomstandigheden. 

Sommige combinaties van lichamelijke eisen en arbeidsomstandigheden komen niet voor. Pas dan je filters aan om het beste resultaat te genereren.

De filters die je hebt gebruikt staan vermeld in het (pdf-)rapport

Voor elke gebruikte functie zijn, volgens een (wetenschappelijk ontwikkelde) methodiek van functiebeschrijving, de bijbehorende functie-eisen in kaart gebracht. Totaal 23 functie-eisen worden gehanteerd met per functie-eis een getal. Dit getal is een relatieve weging van de functie-eisen tussen alle functies waarin dezelfde functie-eis aan de orde is.

Verwante functies zijn functies waarvoor alle relatieve waarden van de functie-eisen gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Stel je bent timmerman. Dan is een functie als betonmodelmaker een verwante functie omdat de vereiste beroepsvaardigheden gelijk zijn. Een functie als carrouseldraaier is een nagenoeg verwante functie omdat de vereiste beroepsvaardigheden voor een relevant deel overeenkomen met de timmerman.

Zo geeft Workmatch zicht op mogelijkheden ongeacht de branche waar de functies kunnen worden aangetroffen!

1. Logisch denken

Definitie:

Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen die door logisch-methodische beredenering tot een oplossing dienen te worden gebracht.

Toelichting:

De logisch-methodisch beredenering omvat het expliciet stellen van het probleem en het analyseren daarvan, een stapsgewijze benadering van de oplossing en het kritisch toetsen van de juistheid daarvan.

Wil een gevolgde werkwijze voldoen aan de eisen van logisch denken, dan maakt het daarbij geen verschil op welk specifiek kengebied de problemen betrekking hebben, ook al bestaat er een groot onderscheid in de begrippenstelsels die voor de verschillende kengebieden zijn ontwikkeld.

Om de oplossing binnen een redelijke tijd te kunnen vinden wordt in de praktijk echter steeds een zekere basiskennis van één of meer begrippenstelsels vereist. De voor een functie vereiste scholing of studie kan dan ook een belangrijke indicatie zijn voor de waardering van dit aspect, maar beslissend blijft toch de mate waarin zelfstandig een logisch-methodische redenering moet worden opgebouwd.

De waarderingsgraad van dit aspect is hoger, naarmate een begrippenstelsel vollediger moet worden beheerd (naarmate de problemen van een hoger niveau of ingewikkelder zijn), alsmede naarmate de logisch-methodische redenering zelfstandig opgebouwd, ontwikkeld of uitgewerkt moet worden.

2. Rekenvaardigheid

Definitie:

Werkzaamheden waarbij gerekend en gemeten moet worden.

Toelichting:

Het gaat hierbij om het uitvoeren van berekeningen en het daartoe substitueren van grootheden in wiskundige formules, alsook om het schatten van in een bepaalde getalwaarde uit te drukken (kwantificeerbare) grootheden. D.w.z. het aangeven van de rangplaats van waarnemingen binnen een vastgestelde numerieke schaal.

De waarderingsgraad van dit aspect is hoger, naarmate kwantitatieve werkzaamheden binnen een zeker tijdsbestek veelvuldiger voorkomen, naarmate meer inzicht is vereist in de wijze waarop de grootheden in de rekenmethode moeten worden ingepast, alsmede naarmate over omvangrijker reeksen van grootheden of met betrekking tot grootheden met een meer complexe inhoud kwantificeerbare uitspraken moeten worden gedaan.

3. Technisch inzicht 

Definitie:

Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen die betrekking hebben op het ontwerpen, verbeteren, vervaardigen en in stand houden van doelmatig gevormde materiële objecten, mechanismen en installaties.

Toelichting:

Tot het aspect technisch inzicht behoort ook het regelen, besturen en repareren van machines, voor zover zich daarbij problemen voordoen die met begrip voor de bouw, de werking en het vermogen moeten worden opgelost.

Op uitvoerende werkzaamheden (zoals buigen, hakken, zagen vijlen, schaven, frezen enz.) is het aspect technisch inzicht slechts van toepassing, indien daarbij sprake is van een denkend begeleiden van de werkzaamheden.

4. Organisatie talent

Definitie:

Werkzaamheden, waarbij problemen moeten worden opgelost die betrekking hebben op het tot een doelmatig functionerend geheel ordenen van eigen of andermans arbeid en de daartoe dienende materiële middelen.

Toelichting:

Het organisatorische heeft een dynamisch karakter, daar het is gericht op het verkrijgen van een zo doelmatig mogelijk verloop van zaken.

Met betrekking tot het regelen van eigen arbeid dient te worden opgemerkt, dat het hier uitsluitend gaat om werkzaamheden, waarbij ingespeeld moet worden op onverwachte gebeurtenissen: dit zal dus doorgaans het geval zijn, wanneer daarbij weer invloed factoren vanuit andermans werk aan de orde zijn.

Leidinggevende werkzaamheden hebben dikwijls organisatorische componenten, maar daarnaast treden andere aspecten naar voren (met name contactuele).

5. Verbaal talent

Definitie:

Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen betreffende het mondeling of schriftelijk weergeven van gedachten en gevoelens in woorden, en het begrijpen van door anderen gebezigde bewoordingen.

Toelichting:

Hoewel hier geen onderscheid wordt gemaakt tussen mondelinge en schriftelijke verbaliteit, is er wel verschil in de factoren die deze twee vormen van verbaliteit bemoeilijken.

Bij mondelinge verbaliteit is de moeilijkheid gelegen in de noodzaak van onmiddellijke formulering van het gesprokene; bij schriftelijke verbaliteit komt als verzwarende factor naar voren de beheersing van de vormgeving die aan grammaticale regels, spellingvoorschriften en stijlvoorwaarden is gebonden. 

Naast de productieve en receptieve of begrijpende verbaliteit kan nog een reproductieve vorm worden onderscheiden. Daarvan is sprake in al die functies waarbij het gaat om het gesproken of geschreven woord in een juiste vorm te gieten, zoals dit voortkomt bij het uitwerken van een stenogram.

6. Kunstzinnig talent

Definitie: Werkzaamheden waarbij eisen worden gesteld aan de expressieve of esthetische vormgeving.

Toelichting:

Het aspect omvat naast de creatieve ook de reproductieve activiteit en heeft voorts ook betrekking op het beschrijven van – en het geven van een waardeoordeel over – kunstuitingen ten behoeve van derden, alsmede op allerlei werkzaamheden van adviserende of uitvoerende aard, waarbij het er op aankomt niet te zondigen tegen de goede smaak.

Bij kunstzinnige functies moet zoveel mogelijk de aard nog nader worden aangegeven door naast het aspect kunstzinnig talent ook andere aspecten te waarderen, zoals verbaal, vormgevend, handvaardigheid, voor zover deze de structuur van de functie nader bepalen.

7. Omgaan met anderen

Definitie: Werkzaamheden waarbij  zich problemen voordoen betreffende de uit de functie voortvloeiende omgang met mensen.

Toelichting:

Het gaat hierbij om de directe wisselwerking met mensen die eisen stelt aan het zich instellen op de persoon van de ander en het treffen van de in de situatie passende toon, waarvoor het noodzakelijk is zich in de gedachten van de ander te kunnen verplaatsen.

De waardering van het aspect is hoger, naarmate de contacten een hogere mate van inzicht in de persoon van de ander vereisen, naarmate de veelvuldigheid en variatie van de contacten en naarmate het richtinggevend beïnvloeden een grotere rol speelt.

Hoewel het karakter van de contactualiteit vaak nog nader kan worden aangegeven door naast het aspect omgaan met anderen ook het aspect “zorg verlenen” of “overredingskracht” te waarderen, dient de waardering van deze drie aspecten onafhankelijk van elkaar te geschieden. Bij waardering van de aspecten “zorg verlenen” en “overredingskracht” zal echter vrijwel steeds tevens het aspect “omgaan met anderen” moeten worden gewaardeerd.

Het begrip “omgaan met anderen” is niet identiek met het psychologische begrip extravert (“vlot”, “spontaan”, ”naar buiten gekeerd”) gedrag. Tot het “omgaan met anderen” behoren ook het goed kunnen luisteren, het tonen van begrip, sympathie en belangstelling voor de ander, en het op representatieve wijze optreden, welke kwaliteiten ook bij meer naar binnen gekeerde (“introverte”) naturen sterk kunnen zijn ontwikkeld.

8. Zorg verlenen

Definitie: Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen met betrekking tot de medische, sociale en psycholgisch-pedagogische zorg voor de medemens.

Toelichting:

De waardering van het aspect is hoger naar gelang de variatie in de problematiek groter is, naarmate er een diepgaander inzicht in het persoonlijke leven van die medemens noodzakelijk is en naarmate meer weerstanden tegen de aanvaarding van de hulpverlening moeten worden overwonnen.

Naast de waardering van het aspect “zorg verlenen” zal het aspect “omgaan met anderen” afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Hierbij kan het voorkomen dat naast een hoge mate van “zorg verlenen” een lage graad van “omgaan met anderen” optreedt, en omgekeerd.

9. Overtuigingskracht

Definitie: Werkzaamheden, waarbij zich problemen voordoen met betrekking tot het bevorderen van of bemiddelen bij zakelijke transacties of het winnen van anderen voor het ideële doel dat men voorstaat.

Toelichting:

De waardering van het aspect overtuigingskracht is hoger, naarmate de problemen in gevarieerder vorm voorkomen, naarmate er meer inzicht is vereist in de individuele behoeften en verlangens van de wederpartij, alsook naarmate meer inspanning wordt vereist teneinde weerstanden tegen de gedane suggesties te kunnen overwinnen.

Naast de waardering van het aspect overtuigingskracht zal het aspect “omgaan met anderen” afzonderlijk moeten worden beoordeeld.

10. Persoonlijke presentatie

Definitie: Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het uiterlijk, vooral aan kleding, verzorging (make-up), stem en uitspraak.

Toelichting:

Uiteraard zal de waardering van dit aspect dikwijls samengaan met de waardering van het aspect “omgaan met anderen; persoonlijke presentatie wordt immers voornamelijk gevergd wanneer contacten met anderen een rol spelen.

11. Handvaardigheid

Definitie: Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het beheersen van de bewegingen van armen, handen en vingers.

Toelichting:

Aan de vaardigheid worden hogere eisen gesteld naar de mate van veelsoortigheid en ingewikkeldheid van de bewegingen, naarmate deze bewegingen sneller en nauwkeuriger moeten worden uitgevoerd, en naarmate de dosering van de met de hand te leveren kracht fijner genuanceerd moet zijn en hogere eisen worden gesteld aan het coördineren van handen of vingers.

Het simpele hanteren van voorwerpen waarvoor geen bijzondere vaardigheden zijn vereist wordt niet met handvaardigheid gewaardeerd.

Schrijfwerkzaamheden dienen niet met dit aspect te worden gewaardeerd, aangezien schrijfvaardigheid een dusdanig veel aangetroffen kwaliteit is, dat deze ten aanzien van de beroepenwereld geen differentiërende waarde heeft; kalligraferen echter dient wel met handvaardigheid te worden gewaardeerd.

12. Bewegingscoördinatie

Definitie:  Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan het onderling op elkaar afstemmen van gelijktijdige of onmiddellijk na elkaar volgende bewegingen van twee of meer ledematen onder controle van één of meer zintuigen

Toelichting:

Bewegingscoördinatie heeft niet alleen betrekking op ledematen als geheel, maar ook op onderdelen daarvan zoals de voeten, de handen en de vingers van beide handen of zelf van één hand.

13. Materiaal gebruik

Definitie: Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld met betrekking tot het aanvoelen van de toepassings- en behandelingsmogelijkheden bij het werken met materialen, gereedschappen en machines.

Toelichting:

Materiaal gebruik houdt meer in dan “materialenkennis”: het is in feite een combinatie van materialenkennis en het aanvoelen van en reageren op de toepassingsmogelijkheden van materialen, gereedschappen en machines op grond van de gedragingen tijdens de bewerking.

Wanneer in een functie uitsluitend sprake is van materialenkennis, dient dit aspect derhalve niet te worden gewaardeerd.

14. Vorm geven

Definitie: Werkzaamheden, waarbij het gaat om de materiele realisering van objecten waarvan de vorm niet geheel is vastgesteld door het gebruikte gereedschap.

Toelichting:

De vormgeving kan zowel met de hand als machinaal geschieden, waarbij de machine een verlengstuk is van de hand. 

Een essentieel element bij “vorm geven” is het onder de handen zien groeien van het werkstuk.

15. Ruimtelijk inzicht

Definitie: Werkzaamheden, waarbij het er om gaat zich een voorstelling te maken van ruimtelijkheden bij welke het schatten van afmetingen en maatverhoudingen een rol speelt.

Toelichting:

Anders gezegd: dit aspect heeft betrekking op het zich voor de geest kunnen halen van de uiteindelijke vorm, die objecten of zaken in de praktijk moeten krijgen.

Hierbij wordt meestal gewerkt aan de hand van een in woorden gegeven beschrijving of van een tekening. De ruimtelijkheid kan zowel twee- als driedimensionaal zijn.

Hoewel het schatten van afmetingen en afstanden in ruimtelijk inzicht ligt besloten, moet dit aspect niet worden gewaardeerd wanneer er sprake is van louter schatten alleen. Wil het schatten op ruimtelijk inzicht van toepassing zijn, dan moet het meer betrekking hebben op de vorm dan op de werkelijke afmetingen van een concreet object (dat meestal dan nog vervaardigd moet worden).

Het  “schatten zonder meer” kan eventueel worden gewaardeerd met het aspect rekenvaardigheid.

16. Concentratievermogen

Definitie: Werkzaamheden, waarbij de gedachten op één object gericht moeten worden gehouden.

Toelichting:

Hierbij worden storende invloeden buiten de bewuste waarneming gesloten.

Wanneer werkzaamheden met een zekere mate van nauwkeurigheid of van zorgvuldigheid moeten worden verricht, eist dat veelal een daaraan beantwoordende mate van concentratievermogen. Voor dezelfde functie moet het aspect concentratievermogen alleen dan worden gewaardeerd naast de genoemde aspecten, wanneer naast de daarin opgesloten geconcentreerde aandacht nog andere concentratiemomenten in de functie voorkomen.

Indien taken voortdurend open aandacht vragen, is het mogelijk dat die open aandacht bij bepaalde werkzaamheden tijdelijk over gaat in een zekere mate van geconcentreerde aandacht ( bijvoorbeeld bij een kraanmachinist: tijdens het transporteren van de last en het vervolgens deponeren ervan). Naast “open aandacht” (voor het transporteren) moet “concentratievermogen” in zo’n geval ook worden gewaardeerd (en wel voor het plaatsen van de last). Het verdient evenwel aanbeveling ook goede nota te nemen van het hieromtrent vermelde in de toelichting bij het aspect “open aandacht”.

17. Open aandacht 

Definitie: Binnen een betrekkelijk grote arbeidsruimte open staan voor allerlei voor het directe werk van belang zijnde gebeurtenissen, waarvan niet tevoren is aan te geven wanneer deze plaatshebben en die min of meer gelijktijdig kunnen optreden.

Toelichting:

Hoewel door het richten van de aandacht op de daarom vragende gebeurtenis de open aandacht over gaat in een tijdelijke geconcentreerde aandacht, moet voor eenzelfde feit niet nogmaals de geconcentreerde aandacht worden gewaardeerd, te meer daar deze concentratie veelal niet zodanig diep mag zijn, dat de functiebeoefenaar niet meer open staat voor eventuele gebeurtenissen op een andere plaats die van dringender aard kunnen zijn.

18. Geheugen 

Definitie: Werkzaamheden waarbij eisen worden gesteld aan het onthouden van een aantal feitelijkheden.

Toelichting:

Deze feitelijkheden betreffen dikwijls gegevens die betrekking hebben op snel veranderende situaties, waarbij geen gelegenheid is één en ander te noteren of te schetsen. Bovendien geldt in de meeste gevallen, dat het gaat om een begrensd, relatief kort tijdsbestek, waarin de feitelijkheden een rol spelen.

Het onthouden van algemene kennis die nodig is voor het uitoefenen van de functie komt niet in aanmerking voor waardering met het aspect geheugen; het in opleidings- of cursusverband geleerde evenmin. Zo zullen bijvoorbeeld algemene veiligheidsvoorschriften, ofschoon ze toch onthouden moeten worden, niet met dit aspect kunnen worden gewaardeerd.

19. Ordelijk werken

Definitie: Werkzaamheden, waarbij ten behoeve van doelmatigheid en/of het voorkómen van ongevallen, eisen worden gesteld aan het overzichtelijk en systematisch opbergen van gereedschappen en materialen.

Toelichting:

Het aspect kan soms samen met het aspect zorgvuldigheid vóórkomen. In zo’n geval is het belangrijk om het verschil goed in het oog te houden: ordelijk werken heeft betrekking op het systematisch werken; zorgvuldigheid op het afwerken van produkten, c.q. het behandelen van materialen, gereedschappen en machines.

20. Nauwkeurigheid 

Definitie: Werkzaamheden, waarbij het gaat om het zodanig benaderen van waarden, dat de resultaten slechts binnen zekere grenzen afwijken van hetgeen is voorgeschreven.

Toelichting:

Dit aspect heeft betrekking op afmetingen, volumina, gewichtshoeveelheden, tijden en machineafstellingen. 

Om nauwkeurig werk te kunnen leveren is steeds een bepaalde mate van geconcentreerde aandacht vereist; voor zover die geconcentreerde aandacht onderdeel is van het nauwkeurig werken, wordt die geconcentreerde aandacht niet nogmaals onder het aspect concentratievermogen gewaardeerd.

Het spraakgebruikelijke begrip “nauwkeurigheid” is in veel gevallen niet identiek aan de hier gebruikte definitie, maar staat veelal voor het in dit kader gehanteerde begrip “zorgvuldigheid”. Bij het afwegen van de keuze tussen de aspecten nauwkeurigheid en zorgvuldigheid moet men zich dit wel realiseren. Nauwkeurigheid heeft, zoals reeds vermeld, uitsluitend betrekking op concrete, te kwantificeren grootheden, waarbij een bepaalde tolerantie in het geding is. “Benadering van waarden” wil zeggen dat de te bereiken waarde binnen die tolerantie moet vallen.

21. Zorgvuldigheid 

Definitie: Werkzaamheden, waarbij eisen worden gesteld aan de zorg voor levende wezens, voor de instandhouding en de behandeling van machines, gereedschappen en materialen, en voor de afwerking van produkten.

Toelichting:

In het algemeen wordt zorgvuldigheid gewaardeerd, wanneer fouten tot aanzienlijke schade kunnen leiden. Dit betreft niet alleen directe schade, maar ook die welke na verloop van tijd kan optreden.

Die mate van zorgvuldigheid die reeds in het aspect nauwkeurigheid of zorg verlenen is verdisconteerd, dient niet opnieuw met het aspect zorgvuldigheid te worden gewaardeerd.

22. Besluitvaardigheid

Definitie: Werkzaamheden, waarbij onder eigen verantwoordelijkheid beslissingen moeten worden genomen.

Toelichting:

Bij de graadwaardering van het aspect besluitvaardigheid wordt op de volgende punten gelet:

 1. de belangrijkheid van de beslissingen
 2. de mate van initiatief
 3. de snelheid en frequentie waarmee beslissingen moeten worden genomen
 4. het al dan niet kunnen terugvallen op een “hogere instantie” (b.v. een leidinggevende).

23. Omschakelingsvermogen

Definitie: Werkzaamheden, waarbij in één functie diverse taken door elkaar lopen, waardoor telkens van de ene soort werk naar de andere soort werk moet worden overgeschakeld.

Toelichting:

Bij de waardering van omschakelingsvermogen moet worden gedacht aan combinaties van werkzaamheden, zoals typist – telefonist en horlogereparateur – winkelbediende, maar ook aan functies waarin plotseling veranderde situaties voorkomen, zoals politieagent.

De waardering is hoger naarmate de soorten werkzaamheden verder uiteen liggen, de concentratie op een taak groter is en de wisselingen vaker (onverwacht) optreden.

Het gaat bij omschakelingsvermogen om het onverwachte, het onvoorspelbare en het dynamische van de wisselingen in taken en de daarbij horende wisseling in vereiste vaardigheid.

Filters arbeidsomstandigheden en lichamelijke eisen (3)

Voor alle functies in de database zijn niet alleen de vereiste beroepsvaardigheden opgenomen, maar ook de arbeidsomstandigheden en fysieke eisen.

Een tweetal voorbeelden:

1- wordt een functie voornamelijk binnen of buiten uitgeoefend of een combinatie daarvan?

Uitleg: Heeft een client speciale wensen op dit punt ( b.v. ik wil alleen buiten werken) dan kun je de functies selecteren die alleen buiten worden uitgeoefend.

2 – gaat het om een voornamelijk zittende functie of moet je afwisselend staan en/of lopen?

Aan het rapport is in de online versie de (unieke)  mogelijkheid toegevoegd om de resultaten te “filteren”. Je wilt b.v. alleen die functies weten waarbij je afwisselend kunt zitten, lopen en/of staan. Of die zowel binnen als buiten worden uitgeoefend. Gebruik je dit filter, dan krijg je een nieuw overzicht (weer maximaal 150 functienamen). 

Je kunt filteren op lichamelijke beperkingen en arbeidsomstandigheden. 

Sommige combinaties van lichamelijke eisen en arbeidsomstandigheden komen niet voor. Pas dan je filters aan om het beste resultaat te genereren.

De filters die je hebt gebruikt staan vermeld in het (pdf-)rapport

Anders dan bij de functie-eisen (met 5 niveaus) hanteren we in dit geval maar twee niveaus: “komt over het algemeen wel voor” (code ja) of “komt over het algemeen niet voor” (code nee).

Standaard staan alle filters op “neutraal”. Dat wil zeggen: er wordt niet op bepaalde arbeidsomstandigheden c.q. fysieke eisen gefilterd.

Wil je alleen passende functies in beeld brengen waarbij je b.v. niet “boven het hoofd” hoeft te werken, dan vink je “nee” aan bij dit item. Heb je een kandidaat die een functie zoekt waarin je juist wel “boven het hoofd” moet werken: je vinkt “ja” aan. En anders laat je dit item gewoon op “neutraal” staan.

Vink je “nee” aan bij “buiten” dan krijg je alleen passende functies in beeld die (voornamelijk) binnen worden uitgeoefend.

Vink je “nee” aan bij “afwijkende werktijden” dan krijg je alle passende functies waarbij (meestal) alleen in dagdienst wordt gewerkt.

Let op: pas wanneer je klikt op de button “opslaan” gaat Workmatch aan de slag om een selectie van passende functies te maken waarin rekening is gehouden met de door jou aangegeven filters.

De filterinstellingen arbeidsomstandigheden en lichamelijke eisen worden alleen vastgehouden in de tijd dat je bezig bent na het aanmaken van het rapport. Sluit je het rapport doordat je bijvoorbeeld naar het dashboard wil terugkeren en je opent daarna weer hetzelfde rapport dan wordt er een nieuw rapport ‘gegenereerd’ waarbij in eerste instantie alle filterinstellingen weer op neutraal staan. Wil je verschillende filter instellingen in een rapport ‘uitproberen’ dan zou je na elke versie tussentijds kunnen downloaden. In het hoofdstuk – Filters – staat vermeld welke filters je hebt gebruikt.

Spindiagram (1)

Eerst een korte uitleg: voor alle functies in de database zijn 23 beroepseisen getypeerd. Aan elke beroepseis is een bepaalde “zwaarte” toegekend. Bijvoorbeeld de verbale eisen die worden gesteld in een functie als kledingverkoper zijn minder zwaar ingeschat dan in een functie strafpleiter.

In de database van Workmatch worden de vereiste beroepsvaardigheden van alle functies met elkaar vergeleken op basis van de relatieve weging van 5 gebruikte “zwaarteniveaus”.

In het spindiagram krijg je per beroepsvaardigheid de relatieve waarde te zien van de referentiefunctie (b.v. de huidige functie), van de verwante functie(s) en van de gemiddelde waarde die is gemeten bij alle functies op hetzelfde functieniveau als de referentiefunctie.

Zo krijg je per beroepsvaardigheid o.a. inzicht in:

 • Welke vaardigheden van de kandidaat bovengemiddeld zijn
 • Welke beroepseisen mogelijk te zwaar zijn
 • Welke beroepsvaardigheden mogelijk onvoldoende worden benut

Vacatures (1)

Binnenkort gaat dat mogelijk zijn.

Dan wordt aan elk rapport elke vacature (in de gewenste regio) gekoppeld die passen bij de functies die in het rapport wordt genoemd.

Meld je aan via de mail en we houden je op de hoogte.

Thema: Vacatures

Talentontwikkeling (1)

Eerst even: wat verstaan we onder talent? 

Een citaat (samengevat):

“In veel gevallen wordt het begrip “talent” gebruikt als een synoniem voor “intelligentie”, slim zijn of ergens goed in zijn. Bijvoorbeeld in de sportwereld.

Vaak denkt men de precieze betekenis te weten, we snappen wel wat wordt bedoeld. Maar wat is nou echt de betekenis? Dat weten veel mensen niet. Het verschil tussen b.v. competenties en talent is dat talent is aangeboren en competenties niet. Er zijn miljoenen competenties”.

Het Ministerie van OCW geeft de volgende omschrijving:
‘Talent is het vermogen om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen aangeboren, het is vaak ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen. Toptalenten zijn leerlingen die meer in hun mars hebben. Bij toptalenten gaat het niet alleen om zeer intelligente leerlingen. Het gaat ook om leerlingen die het vermogen hebben om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Bijvoorbeeld creativiteit, vakmanschap of ondernemerschap. Dat vermogen is niet altijd aangeboren. Het kan ook ontstaan door oefening en doorzettingsvermogen…’.
(zie: OCW 2014 Kamerbrief Plan van aanpak toptalenten 2014-2018(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website)

Om aan te geven dat het begrip “talent” een brede interpretatie kent.

WorkMatch concentreert zich hierin op het begrip “vaardigheden” waarin je kunt uitblinken (conform de omschrijving van het ministerie).

En binnen het begrip vaardigheden specifiek op beroepsvaardigheden.

Alle testen ( met uitzondering van de FML test die voor een ander doel is ontwikkeld) geven snel inzicht in welke beroepsvaardigheden je excelleert of welke je verder moet ontwikkelen om een bepaalde positie te bereiken. 

Wanneer pas je WorkMatch toe:

 1. Je wilt weten welke beroepsvaardigheden bovengemiddeld zijn en waar dat toe kan leiden (ontwikkelingstraject)
 2. Je wilt een carrièreplanning maken en wil weten welke vaardigheden je eventueel nog moet ontwikkelen om je uiteindelijke wensberoep (te gebruiken als “referentieberoep” in de test) te kunnen bereiken