FAQ

Welke Workmatch beroepsvaardigheden check moet ik gebruiken?

Met de FML check zoek je naar verwante functies voor iemand die de huidige functie niet meer kan uitoefenen. Bijvoorbeeld als gevolg van een beperking. Binnen de verwante functies kun je alle functies selecteren waarin waarschijnlijk geen hinder wordt ondervonden van de beperking.

Voordeel van deze check: geeft sneller resultaat dan de twee hieronder genoemde checks.

Nadeel van deze check: houdt geen rekening met beroepsvaardigheden van een kandidaten die in de “oude” functie niet of onvoldoende werden benut.

 

Met de APK check vergelijk je de huidige beroepsvaardigheden van een kandidaat met de vereiste beroepsvaardigheden van de huidige functie. Tevens verkrijg je een uitgebreid overzicht van verwante functies. Dit geeft inzicht in de promotie (of ook demotie) mogelijkheden van de kandidaat. Deze check is vooral geschikt voor mensen met minimaal kennis en inzicht op MBO-niveau.

 

De Beroepsvaardigheden check geeft inzicht in functies die passen bij de beroepsvaardigheden van de kandidaat. In dat opzicht is deze check vergelijkbaar met de APK check. Het verschil is dat er geen huidige functie moet worden ingevoerd. Deze check is geschikt voor kandidaten die nog geen (relevante) werkervaring hebben. Ook deze check is vooral geschikt voor mensen met minimaal kennis en inzicht op MBO-niveau.

 

De checks Geen afgeronde opleiding, VMBO-niveau en VMBO-niveau met 5 jaar ervaring zijn checks die (en dat is uniek!) uitermate geschikt zijn om voor kandidaten met kennis en inzicht onder MBO-niveau te zoeken naar passende functies.

Werkt de Workmatch beroepsvaardigheden check voor professionals en particulieren hetzelfde?

Het antwoord is: ja. Maar….

Vooral professionals die onze eendaagse basistraining hebben gevolgd, waarin de werking van Workmatch wordt toegelicht, halen meer informatie uit de check dan particulieren. Deze professionals kunnen beter “spelen” met de uitkomst van de check. Ze hebben de kennis om te variëren met de invoergegevens. Om zo het optimale inzicht in de arbeidsmarktkansen aan hun client te verstrekken.

In het rapport wordt een spindiagram getoond Wat kan ik met deze informatie?

Eerst een korte uitleg: voor alle functies in de database zijn 23 beroepseisen getypeerd. Aan elke beroepseis is een bepaalde “zwaarte” toegekend. Bijvoorbeeld de verbale eisen die worden gesteld in een functie als kledingverkoper zijn minder zwaar ingeschat dan in een functie strafpleiter.

In de database van Workmatch worden de vereiste beroepsvaardigheden van alle functies met elkaar vergeleken op basis van de relatieve weging van 5 gebruikte “zwaarteniveaus”.

 

In het spindiagram krijg je per beroepsvaardigheid de relatieve waarde te zien van de referentiefunctie (b.v. de huidige functie), van de verwante functie(s) en van de gemiddelde waarde die is gemeten bij alle functies op hetzelfde functieniveau als de referentiefunctie.

 

 

 

 

 

Zo krijg je per beroepsvaardigheid o.a. inzicht in:

 

  • Welke vaardigheden van de kandidaat bovengemiddeld zijn
  • Welke beroepseisen mogelijk te zwaar zijn
  • Welke beroepsvaardigheden mogelijk onvoldoende worden benut
Hoe kan ik het resultaat van de beroepsvaardigheden check uitleggen?

Hiervoor is uitgelegd hoe je de uitkomst van een check moet  interpreteren.

Met die kennis geef je de client duidelijkheid waarom b.v. bepaalde beroepswensen goed of juist minder goed passen en waarom. Wat zijn, qua beroepsvaardigheden, sterke of minder sterke punten.

 

We weten uit de praktijk dat het professionals helpt om werkzoekenden duidelijk te maken waarom bepaalde beroepswensen van een klant gestimuleerd of juist afgeraden moet worden.

 

Workmatch is het instrument bij uitstek om een gestructureerd traject naar werk vorm te geven.

Wat wordt er in Workmatch bedoeld met verwante functies?

Voor elke gebruikte functie zijn, volgens een (wetenschappelijk ontwikkelde) methodiek van functiebeschrijving, de bijbehorende functie-eisen in kaart gebracht. Totaal 23 functie-eisen worden gehanteerd met per functie-eis een getal. Dit getal is een relatieve weging van de functie-eisen tussen alle functies waarin dezelfde functie-eis aan de orde is.

 

Verwante functies zijn functies waarvoor alle relatieve waarden van de functie-eisen gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Stel je bent timmerman. Dan is een functie als betonmodelmaker een verwante functie omdat de vereiste beroepsvaardigheden gelijk zijn. Een functie als carrouseldraaier is een nagenoeg verwante functie omdat de vereiste beroepsvaardigheden voor een relevant deel overeenkomen met de timmerman.

 

Zo geeft Workmatch zicht op mogelijkheden ongeacht de branche waar de functies kunnen worden aangetroffen!

Hoe werken de filters Arbeidsomstandigheden en Fysieke eigenschappen?

Voor alle functies in de database zijn niet alleen de vereiste beroepsvaardigheden opgenomen, maar ook de arbeidsomstandigheden en fysieke eisen.

 

Bijvoorbeeld: wordt een functie voornamelijk binnen of buiten uitgeoefend of een combinatie daarvan?

Bijvoorbeeld: gaat het om een voornamelijk zittende functie of moet je afwisselend staan en/of lopen?

 

Heeft een client speciale wensen op dit punt ( b.v. ik wil alleen buiten werken) dan kun je de functies selecteren die alleen buiten worden uitgeoefend.

 

Hoe pas ik deze filters toe?

Anders dan bij de functie-eisen (met 5 niveaus) hanteren we in dit geval maar twee niveaus: “komt over het algemeen wel voor” (code ja) of “komt over het algemeen niet voor” (code nee).

Standaard staan alle filters op “neutraal”. Dat wil zeggen: er wordt niet op bepaalde arbeidsomstandigheden c.q. fysieke eisen gefilterd.

Wil je alleen passende functies in beeld brengen waarbij je b.v. niet “boven het hoofd” hoeft te werken, dan vink je “nee” aan bij dit item. Heb je een kandidaat die een functie zoekt waarin je juist wel “boven het hoofd” moet werken: je vinkt “ja” aan. En anders laat je dit item gewoon op “neutraal” staan.

Vink je “nee” aan bij “buiten” dan krijg je alleen passende functies in beeld die (voornamelijk) binnen worden uitgeoefend.

Vink je “nee” aan bij “afwijkende werktijden” dan krijg je alle passende functies waarbij (meestal) alleen in dagdienst wordt gewerkt.

Let op: pas wanneer je klikt op de button “opslaan” gaat Workmatch aan de slag om een selectie van passende functies te maken waarin rekening is gehouden met de door jou aangegeven filters.

Hoe moet ik handelen als ik geen resultaat krijg (nul verwante functies)?

Het resultaat “nul verwante functies” komt eigenlijk alleen voor wanneer bepaalde filters zijn toegepast.

De combinatie van filters die je hebt aangevinkt kom je dan in de praktijk niet tegen.

De oplossing is dan: “spelen” met de filters om het beste resultaat te vinden.

Met “spelen” bedoelen we: zet een filter terug op “neutraal”, klik op de button “opslaan” en kijk of er resultaat wordt weergegeven. Lukt het met de eerste aanpassing niet, probeer een andere, enz.

Hoe kan ik Workmatch toepassen in mijn praktijk als Loopbaancoach?

Voor een Loopbaancoach is talentontwikkeling van een client een belangrijk item. Onderdeel van talentontwikkeling is het optimaal kunnen benutten van de beroepsvaardigheden van de client.

Workmatch geeft je als Loopbaancoach snel inzicht in de talenten van een client qua beroepsvaardigheden. En alle functies waarin je die vaardigheden optimaal kunt toepassen.

Vanuit de praktijk van Loopbaancoaches weten we dat dit een uitstekende basis is om een ontwikkelingsplan op te baseren. Of te adviseren over een passende studierichting.

Je hebt als Loopbaancoach met Workmatch een extra instrument om adviezen goed te onderbouwen.

Workmatch laat mogelijkheden zien die vaak heel verrassend zijn. Waar je niet direct aan had gedacht. En snel zicht op mogelijkheden werkt positiever dan urenlang puzzelen om mogelijkheden te ontdekken!

 

Hoe kan ik Workmatch toepassen in mijn praktijk als Re-integratie professional.

Een re-integratieconsulent begeleidt mensen die door een beperking, ziekte of handicap moeilijk passend werk vinden. Het doel hiervan is re-integratie in het arbeidsproces. Een re-integratieconsulent stelt hiertoe samen met de cliënt een plan op wat stap voor stap moet leiden tot het vinden van werk, passend bij de kennis, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. 

Kerntaken samengevat: terug naar arbeidsproces, plan van aanpak maken, passend bij o.a. de vaardigheden van client.

Workmatch brengt de beroepsvaardigheden van een client in beeld. En met de beroepsvaardigheden ook de functies die je daarmee kunt uitoefenen. Vaak zijn dat er heel veel ( enkele duizenden!), maar we hebben ze gerubriceerd. Om nog nauwkeuriger een selectie te maken.

Deze selectie is de basis voor het plan van aanpak. Voor ook het professionele advies aan de client: wat wel en wat niet. En waarom niet.

Zo breng je als professional kennis in waarmee je de client optimaal ondersteunt. Cliënten kunnen wensen hebben die gebaseerd zijn op “via via”-informatie (kom bij ons werken, leuk bedrijf..).

Met de ondersteuning van Workmatch heb je een extra instrument om te adviseren!

Workmatch wordt ook probaat ingezet om de beroepsvaardigheden van werkzoekenden op peil te houden of verder te ontwikkelen door gebruik te maken van vrijwilligersvacatures.

Hoe kan ik Workmatch toepassen in mijn praktijk als Arbeidsdeskundige?

Dat kan op diverse momenten. Een paar voorbeelden: 

Bij de begeleiding van ziekteverzuim: al in een zeer vroeg stadium kun je met Workmatch vaststellen of het verzuim (mede?) gerelateerd is aan een verschil tussen beroepsvaardigheden en beroepseisen. En daar vervolgens een plan van aanpak op baseren.

Bij het vinden van passende functies wanneer iemand is uitgevallen vanwege b.v. een fysiek probleem. Met Workmatch breng je dat snel in beeld. Je haalt ook beroepsvaardigheden boven tafel die in de “oude” functie niet werden benut. En herkenbaar, want de gebruikte items qua fysieke eisen en arbeidsomstandigheden zijn vergelijkbaar met het CBBS. Verschil: via Workmatch krijg je meer functiemogelijkheden in beeld dan vanuit het CBBS.

Als je maken krijgt met herplaatsing en het vaststellen van loonwaarde. Je gebruikt Workmatch (of de achterliggende kennis nadat je de eendaagse basistraining hebt gevolgd) om in de eerste plaats er voor te zorgen dat de kandidaat in een functie wordt herplaatst die optimaal past bij zijn/haar beroepsvaardigheden.

Hoe kan ik Workmatch toepassen in mijn praktijk als HR-professional?

Als HR-professional krijg je o.a. te maken met werving en selectie, interne doorstroming (promotie, demotie), spontane sollicitaties, ontslag, ziekteverzuim, mogelijk ook functioneringsgesprekken, loopbaanontwikkeling, talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Zomaar enkele facetten waarbij je Workmatch kunt gebruiken. Zicht op vereiste en aangeboden beroepsvaardigheden. Welke kandidaat past het best?

Voorkom een loonsanctie van UWV omdat ziekteverzuimbegeleiding (in de ogen van UWV) niet goed is verlopen. Met kennis van en gebruik van de mogelijkheden van Workmatch gaat dat je niet overkomen!

Stel een pakkende advertentie op voor een vacature. Gebruik daarin ook de belangrijkste eisen qua beroepsvaardigheden. Zodat je voornamelijk sollicitanten krijgt die op dat punt geschikt zijn. Scheelt veel tijd!!

Maak een snelle en zorgvuldige selectie uit kandidaten die zich hebben gemeld voor een vacature. Selecteer eerst op overeenkomst qua beroepseisen en beroepsvaardigheden.

Maak een snelle en zorgvuldige selectie uit spontane sollicitaties. Voorkom dat je de kandidaat mist die juist goed had kunnen gebruiken.

Voorkom ziekteverzuim omdat medewerkers, b.v. omdat ze ouder worden, sommige beroepsvaardigheden niet meer op een bepaald niveau kunnen uitoefenen. Vindt alternatieven binnen of buiten je bedrijf voordat er echt sprake is van uitval!

Zeker voor de HR-professional bevelen we aan dat minimaal de eendaagse basistraining wordt gevolgd.

Mocht je te maken krijgen met het opstellen van functiebeschrijvingen binnen een bedrijf, dat heb je een geode basis om daar vorm aan te geven. Op een wijze waarmee je de functies in jouw bedrijf optimaal kunt vergelijken met alle functies in andere bedrijven en bedrijfssectoren!

Heb je te maken met moeilijk vervulbare vacatures?

Met Workmatch krijg je snel in beeld waar je kunt zoeken om kandidaten te vinden die minimaal over beroepsvaardigheden beschikken die nodig zijn om de vacante functie in te vullen!

Hoe kan ik Workmatch toepassen in mijn praktijk als werkzoekende?
Kan ik via Workmatch ook vacatures vinden?

Binnenkort gaat dat mogelijk zijn.

Dan wordt aan elk rapport elke vacature (in de gewenste regio) gekoppeld die passen bij de functies die in het rapport wordt genoemd. 

Meld je aan via de mail en we houden je op de hoogte.