fbpx

Job Coach & Arbeidsdeskundigen

Job Coach & Arbeidsdeskundigen

Jobcarving.

Als jobcoach krijg je waarschijnlijk toch te maken met de noodzaak kleine aanpassingen in de functie te realiseren om dat maximaal te bereiken. 

Dan is het handig om te kunnen bepalen welke taken hebben te maken met welke beroepsvaardigheden. Zodat je de juiste taken overhoudt. Jobcarving dus.

Beroepsniveau

Denken en werken vanuit het beroepsniveau is ook interessant. Als bij een plaatsing b.v. voor een beroep op niveau 1 (*) niet lukt om binnen zes maanden voldoende vaardigheden te hebben ontwikkeld, dan moet je je afvragen of de juiste functie is gekozen. Misschien moet je overwegen om te kijken naar een beter passende functie.

Loonwaarde 

Je kunt te maken krijgen met het moeten vaststellen van de loonwaarde van een persoon. Daar zijn diverse methoden voor. De methodiek die Workcity hanteert is daar een mooie aanvulling op. 

Bijvoorbeeld: je stelt vast dat iemand 45% produceert van wat iemand zonder beperking kan produceren. Maar wanneer je het takenpakket goed optimaliseert op basis van de beroepsvaardigheden, dan kan de productie misschien wel hoger uitpakken dan die 45%!

Voor zover ons bekend is er geen enkele methode voor het vaststellen van de loonwaarde die in belangrijke mate rekening houdt met de beroepsvaardigheden.

Wil je meer weten van de methodiek functie-analyse die hieraan ten grondslag ligt? Meld je dan aan voor een training.