fbpx

WorkMatch voor de Re-integratie consulent

Een re-integratieconsulent begeleidt mensen die door een beperking, ziekte of handicap moeilijk passend werk vinden. Het doel hiervan is re-integratie in het arbeidsproces dan wel een andere vorm van participatie. Een re-integratieconsulent stelt hiertoe samen met de cliënt een plan op wat stap voor stap moet leiden tot het vinden van werk, passend bij de kennis, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt.

Kerntaken samengevat: terug naar arbeidsproces of participatie en een plan van aanpak maken, passend bij o.a. de beroepsvaardigheden van de cliënt.

WorkMatch brengt de beroepsvaardigheden van een cliënt in beeld. En met de beroepsvaardigheden ook de functies die je daarmee kunt uitoefenen. Vaak zijn dat er heel veel (enkele duizenden!), maar we hebben ze gerubriceerd. Om samen met de cliënt nog nauwkeuriger een selectie te kunnen maken.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

1.0 Werk-Fit trajecten

Toepassing Workmatch voor mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest.

Situatie en toepassing:

1.1) Als er sprake is van relevante werkervaring gebruik je de APK-check. 

1.2) In het geval van het ontbreken van relevante werkervaring gebruik je de Beroepsvaardigheden check.

Het verschil: de APK-check laat ook een vergelijking zien met de beroepsvaardigheden die in een vorige functie van toepassing waren. De beroepsvaardighedencheck doet dat niet. Beide testen geven inzicht in de beroepsvaardigheden van een persoon en de beroepen waarin die beroepsvaardigheden optimaal kunnen worden ingezet.

Toepassing: deze selectie is de basis voor het plan van aanpak. Voor ook het professionele advies aan de cliënt: wat wel en wat niet. En waarom niet. 

Zo breng je als professional kennis in waarmee je de cliënt optimaal ondersteunt. Cliënten kunnen wensen hebben die gebaseerd zijn op “via via”-informatie (kom bij ons werken, leuk bedrijf). Als een cliënt zelf een idee heeft waarvan je als professional denkt dat het niet passend is, dan biedt Workmatch de juiste informatie om aan te geven waarom de gedachte van de cliënt niet de beste oplossing is.

2.0 2e spoor traject

Toepassing van WorkMatch voor functies vinden buiten de eigen organisatie:

Uw cliënt is langdurig ziek en kan hierdoor zijn of haar functie niet meer uitoefenen. Binnen de organisatie van uw opdrachtgever is geen alternatief beschikbaar. Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft uw opdrachtgever gevraagd te zoeken naar een passende functie buiten uw organisatie: 2e spoor re-integratie.

Situatie en toepassing:

2.1) Cliënt kan verder op basis van zijn oude beroepsvaardigheden en heeft verder geen beperkingen (Outplacement)

Gebruik de FML-check om snel inzicht te krijgen welke beroepen en functiesoorten op de arbeidsmarkt aansluiten bij de beroepsvaardigheden van je cliënt.

2.2) Cliënt kan verder op basis van zijn oude beroepsvaardigheden maar heeft ook lichamelijk of psychische beperkingen

Je bent als coach er van overtuigd dat de cliënt al zijn beroepsvaardigheden heeft toegepast in zijn “oude” functie. Gebruik dan de FML-check en filter (op basis van de door b.v. een bedrijfsarts aangegeven beperkingen) alle functies weg die niet geschikt zijn in relatie tot de aangegeven beperkingen. 

2.3) Cliënt kan verder op basis van aangepaste beroepsvaardigheden en heeft geen lichamelijk of psychische beperkingen. (Outplacement+)

Vermoed je dat de cliënt over andere beroepsvaardigheden beschikt dan strikt werden gebruikt in de “oude” functie en de cliënt wil die graag gebruiken in een nieuwe functie, gebruik dan de APK-check (of een van de VMBO-checks, afhankelijk van het opleidingsniveau (*)).Vermoed je dat de cliënt over andere beroepsvaardigheden beschikt dan strikt werden gebruikt in de “oude” functie en de cliënt wil die graag gebruiken in een nieuwe functie, gebruik dan de APK-check (of een van de VMBO-checks, afhankelijk van het opleidingsniveau (*)).

2.4) Cliënt kan verder op basis van aangepaste beroepsvaardigheden maar heeft ook lichamelijk of psychische beperkingen.

Vermoed je dat de cliënt over andere beroepsvaardigheden beschikt dan strikt werden gebruikt in de “oude” functie en de cliënt wil die graag gebruiken in een nieuwe functie, gebruik dan de APK-check (of een van de VMBO-checks, afhankelijk van het opleidingsniveau (*)). Gebruik het filter om binnen het eerste overzicht van passende functies alle functies weg te filteren die waarschijnlijk niet kunnen worden beoefend met de gegeven lichamelijke of psychische beperkingen.

Met de ondersteuning van WorkMatch heb je een extra instrument om te adviseren!

(*) Opleidingsniveau: op basis van werkervaring kan dit hoger zijn dan strikt op basis van een eerder behaald diploma. Gebruik het hoogste niveau.

Opmerking:

Soms staan in de uitkomst van een check veel beroepsnamen die een cliënt niet kent of die niet interessant worden gevonden. 

Alle voorbeelden staan gegroepeerd naar functiesoorten. In vrijwel alle gevallen staan daar functiesoorten bij die een cliënt wel interessant lijken. Focus dan op 1 of 2 functiesoorten en gebruik één van de beroepen die bij die functiesoort worden genoemd als nieuwe ingang voor een FML-check. Deze “nieuwe” ingang in de beroepenwereld biedt een extra mogelijkheid om meer beroepen in beeld te krijgen die passen bij het interesseveld van de cliënt.

3.0 Vrijwilligers vacatures

Toepassing WorkMatch voor mensen die kunnen re-integreren via vrijwilligers werk.

Situatie en toepassing:

3.1) WorkMatch wordt ook probaat ingezet om de beroepsvaardigheden van werkzoekenden op peil te houden of verder te ontwikkelen door gebruik te maken van vrijwilligersvacatures.

Hoe WorkMatch hierbij toe te passen: Als een cliënt een check heeft uitgevoerd heb je in een spindiagram een beeld van de beroepsvaardigheden van de cliënt. Voer vervolgens de beroepsnaam van een vrijwilligersvacature (waarvan je vermoed dat daarmee passende werkervaring kan worden opgedaan) als referentiefunctie in bij een FML check. Vergelijk het spindiagram uit deze check met die uit de eerdere check. Als niet alle beroepsvaardigheden overeenkomen: check welke wel en ga na of binnen de context van de vrijwilligersvacature deeltaken kunnen worden beoefend die aansluiten bij de beroepsvaardigheden.

Thema WorkMatch voor Professionals
Translate »