fbpx

Eerst een korte uitleg: voor alle functies in de database zijn 23 beroepseisen getypeerd. Aan elke beroepseis is een bepaalde “zwaarte” toegekend. Bijvoorbeeld de verbale eisen die worden gesteld in een functie als kledingverkoper zijn minder zwaar ingeschat dan in een functie strafpleiter.

In de database van Workmatch worden de vereiste beroepsvaardigheden van alle functies met elkaar vergeleken op basis van de relatieve weging van 5 gebruikte “zwaarteniveaus”.

In het spindiagram krijg je per beroepsvaardigheid de relatieve waarde te zien van de referentiefunctie (b.v. de huidige functie), van de verwante functie(s) en van de gemiddelde waarde die is gemeten bij alle functies op hetzelfde functieniveau als de referentiefunctie.

Zo krijg je per beroepsvaardigheid o.a. inzicht in:

  • Welke vaardigheden van de kandidaat bovengemiddeld zijn
  • Welke beroepseisen mogelijk te zwaar zijn
  • Welke beroepsvaardigheden mogelijk onvoldoende worden benut
Thema Spindiagram
Translate »