fbpx

Professionals

Hoe kan Workcity een bijdrage leveren aan het vinden van de juiste werkplek? Als Job coach plaats je mensen op een bij hun passende werkplek. Wanneer is er sprake van “een passende werkplek”? Wij denken dan aan een werkplek waar iemand zijn capaciteiten optimaal kan inzetten. Om dat te bereiken moeten de beroepsvaardigheden van een persoon zo goed mogelijk matchen met de functie-eisen. Workcity brengt dankzij Work Match snel en effectief functies in beeld die optimaal passen bij beroepsvaardigheden. Jobcarving. Als jobcoach krijg je waarschijnlijk toch te maken met de noodzaak kleine aanpassingen in de functie te realiseren om dat maximaal te bereiken. Dan is het handig om te kunnen bepalen welke taken hebben te maken met welke beroepsvaardigheden. Zodat je de juiste taken overhoudt. Jobcarving dus. Loonwaarde. Je kunt te maken krijgen met het moeten vaststellen van de loonwaarde van een persoon. Daar zijn diverse methoden voor. De methodiek die Workcity hanteert is daar een mooie aanvulling op. Bijvoorbeeld: je stelt vast dat iemand 45% produceert van wat iemand zonder beperking kan produceren. Maar wanneer je het takenpakket goed optimaliseert op basis van de beroepsvaardigheden, dan kan de productie misschien wel hoger uitpakken dan die 45%! Voor zover ons bekend is er geen enkele methode voor het vaststellen van de loonwaarde die in belangrijke mate rekening houdt met de beroepsvaardigheden. Beroepsniveau. Denken en werken vanuit het beroepsniveau is ook interessant. Als bij een plaatsing b.v. voor een beroep op niveau 1 (*) niet lukt om binnen zes maanden voldoende vaardigheden te hebben ontwikkeld, dan moet je je afvragen of de juiste functie is gekozen. Misschien moet je overwegen om te kijken naar een beter passende functie. Training. Wil je meer weten van de methodiek functie-analyse die hieraan ten grondslag ligt? Meld je dan aan voor een training.

Wat kun je als arbeidsdeskundige met Workcity?

Misschien maakt een praktijkvoorbeeld dat wel het beste duidelijk!

Een medewerkster bij een bedrijf is langer dan twee jaar ziek. Het bedrijf krijgt een (forse) boete van de UWV.

Twee re-integratiebedrijven en twee Arbodiensten hebben in die twee jaar getracht de zieke medewerkster te herplaatsen. Intern en extern. Zonder succes. Ze werkte in een functie die door het bedrijf als “productiemedewerker” was bestempeld. Productiemedewerker is het uitgangspunt geweest voor herhaalde zoektochten naar passende alternatieven.

Verkeerd uitgangspunt.

Dit uitgangspunt bleek niet te kloppen. Beroepenkundig gezien ging het om een functie die vergeleken moest worden met een procesoperator. Bovendien bleek uit onderzoek naar de beroepsvaardigheden van de medewerkster, dat ze beschikte over sociale vaardigheden die niet in haar “oude” functie werden benut. Misschien wel de oorzaak waarom ze langdurig ziek was: onvoldoende aansluiting tussen functie-eisen en beroepsvaardigheden.

Resultaat.

Binnen vier weken na de beroepenkundige analyse werd een stageplaats geregeld bij een zorginstelling. Daar kreeg ze korte tijd later een vaste aanstelling!

Onze conclusie.

Dit was maar één voorbeeld waaruit wij de conclusie hebben getrokken, dat inzicht in beroepsvaardigheden enorm helpt bij het achterhalen van de reden van ziekteverzuim en de efficiënte en effectieve herplaatsing van zieke werknemers.

Dat is het terrein waarop Workcity u als arbeidsdeskundige ondersteunt!

Training.

Wil je meer weten van de methodiek functie-analyse die hieraan ten grondslag ligt? Meld je dan aan voor een training.