Systematiek Work Match

De basis van de door ons gehanteerde methodiek is terug te vinden in de “Handleiding voor functieanalyse”. Deze handleiding is in 1947 samengesteld op basis van de ervaringen van de Beroepsclassificatie Commissie Nijmegen en het in de Verenigde Staten ontwikkelde “Training and Reference Manual for Job Analysis”van de Division of Occupational Analysis and Manning Tables van de War Manpower Commission. In 1954 kwam een herziene versie tot stand onder de titel “Handleiding voor de functie-analyse”. Hieraan is gewerkt door een wetenschappelijke studiegroep waarbij onder andere prof. Dr. J. Th. Snijders en prof. S. Wiegersma een belangrijke rol hebben gehad. De opdrachtgever in deze was het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening (onderdeel van het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken. Het doel van het Directoraat-Generaal was om gestructureerde informatie over beroepen beschikbaar te kunnen stellen voor arbeidsbemiddeling, beroepskeuze-advisering en beroepenvoorlichting. De kern van de database Workmatch wordt gevormd door die verzamelde en gecheckte informatie. Daardoor wordt het mogelijk om beroepen met elkaar te vergelijken ongeacht in welke branche de beroepen zijn te vinden. Deze kern is geactualiseerd en aangevuld naar de huidige situatie op de arbeidsmarkt.

Regelgeving

Wet arbeidsmarkt in balans, wat is dat?

De WAB bevat een uitwerking van maatregelen die al in het Regeerakkoord waren aangekondigd. Zoals de titel van de wet doet vermoeden, is het kabinet van mening dat de arbeidsmarkt uit balans … Read More